Gam-Jensen.dk: Discus i Danmark
 symphysodon discus - en side om akvariets konge og mest sagnomspundne fisk

Besøg Tropefisk - alt til den kræsne akvarist...

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 genveje: Test af varmelegemer | Artikler | Vejledninger | Debatfora | Køb & salg | NYHEDSBREV
 Forsiden
- Om mig | Akvarier
- Kontaktinformation
- Gode links | Søg

 Forbrugertests
- Varmelegemer

 Artikler
- Indkøb
- Dyre discus
- Prydakvariet
- Trives dine discus
- Opdræt (1) | (2)
- Sygdom
- Centralfilter (1) | (2)
- Biologisk filtrering

- Optimal pH-værdi
- Fisk eller ferie?
- Når du flytter

 Vejledninger
- Gode råd
- Factsheet
- Foder og fodring
- Opskrifter
- Filtrering
- Vandværdier
- Mild varmekur
- Hård varmekur
- Saltkur

- Medicinering
- Journal
- Billig pH-sænker
- Leksikon (Q&A)

 Discus-galleri
- Databasen
- Still-billeder
- Videoklip


 Spørg bare løs
- Debatten
- Discusklubbens debat


 Min salgsliste
- Ønskelisten
NY
- Køb, salg og bytte


Opdræt af discus (2)
- af Kim Gam-Jensen

Discus lægger så vidt muligt deres æg på en lodret flade, og gerne en speciel æglægningskegle. Når det lykkedes at få forældrene af discus til at lægge æg, er spændingen som regel stor: Skimler æggene, vil forældrene passe de nyklækkede unger godt nok og kan ungerne klar sig når forældrene engang skal fjernes?

I denne anden artikel vil jeg forsøge at belyse de erfaringer jeg har med klækning og opvækst af discus unger med specielt fokus på de ting, du skal være opmærksom på i dagene og ugerne efter klækningen.

Når æggene klækker
Efter ca. tre døgn klækker æggene. Du vil herefter kunne se nogle ganske små sorte øjne og en mikroskopisk, viftende hale når de nyklækkede discus unger sidder på ynglekeglen med hovedet fæstet.

I den kommende døgn til ungerne bliver fritsvømmende, vil forældreparret nøje passe ungerne og samle "nedfaldne" unger op og sætte dem tilbage på ynglekeglen ved at suge dem ind i munden og spytte dem ud ved flokken. Og her finder du så årsagen til, at discus yngleakvarier fungerer bedst uden bundlag; med grus risikerer du nemt at de små unger kommer til at sidde fast som en kile i gruset og forældrene ikke formår at få dem op.

Under hele denne periode fodrer du forældreparret normalt, men du bør samtidig holde et ekstra vågent øje med, at alt foderet bliver spist. Sker det ikke, kan nitrit ophobe sig i akvariet på grund af rådnende, uspist foder, og det er en sikker undergang for æg og senere nyklækkede unger.

Efter yderligere tre døgn begynder de første unger at blive fritsvømmende. Det er et herligt syn at de kredser tæt omkring forældrene, der vogter dem intenst. Det er i denne periode, du bør give forældre og unger så meget ro som muligt, for de kommende uger kan være ret kritiske. Undgå at fremvise dine discus for familie og besøgende,
selvom det kan være svært og undgå for meget uro i akvariet medmindre det er absolut nødvendigt.

De første dage får ungerne mad ved at spise et sekret, som begge forældre udskiller fra kroppen. Det indeholder livsvigtige næringsstoffer der er vitale for ungernes start på livet og som du har meget svært ved selv at erstatte med kunstigt foder.Billede: En Rød Turkis vogter æg lagt i prydakvariet. Foto: Kim Gam-Jensen


De første dage
Når ungerne er 5-7 døgn gamle begynder de at blive mere modige og bevæge sig en anelse længere væk fra forældrene. Det er samtidig det tidspunkt, hvor du skal begynde at fodre ungerne med artemia for at vænne dem til denne nye type foder. Du kan enten anvende nyklækkede artemia eller de såkaldte afskallede artemia, der er betydelig nemmere at have med at gøre og tilsyneladende accepteres lige så godt.

Når du fodrer med artemia, bør du fodre lidt, men ofte. Indtil tre-fem ugers alderen vil ungerne supplere med sekretet fra forældrene, men på et tidspunkt får forældrene nok af de krævende unger og afviser dem - dog uden at efterstræbe dem. Derfor er det vitalt, at du koncentrerer de 14 dage på at tilvænne ungerne og ikke starter alt for sent.

Vigtigt i den kommende periode er det, at du efterhånden som ungerne vokser fodrer tilsvarende mere. Det er let at fejlvurdere fodermængden, men for lidt foder kan få lige så katastrofale følger som overfodring og føre til, at en større del af ungerne bliver underudviklede eller simpelthen dør fordi de får for lidt mad.

Ungernes udvikling
Når det bliver tydeligt, at forældreparret afviser ungerne og måske nærmest desperat forsøger at slippe væk fra det krævende og sultne afkom, er det tid til at flytte de voksne discus. Flytningen bør ske på samme måde som da du flyttede dem over i yngleakvariet, så det vil jeg ikke bruge mere tid på at beskrive her. Det, du skal være opmærksom på er, at dine unger i de første timer eller dage kan finde på at gemme sig. Det sker fordi de føler sig utrygge på grund af de store omvæltninger.

Når ungerne når op på an alder på en par måneder, kan du så småt begynde at introducere dem for noget andet foder. Det kan f.eks. være knust discus tørfoder (og absolut i meget små korn med en morter, der fås på apoteket) - og det vil gavne dig på et senere tidspunkt - eller frossen artemia eller ditto frossent discusfoder, der er meget findelt.

Som ugerne går, antager dine unger mere og mere form som rigtige discus. Du skal ikke være bekymret hvis nogle af ungerne størrelsesmæssigt halter bagefter de andre. Typisk oplever jeg i løbet af ungernes opvækstperiode, at de deler sig i to eller tre "vækstgrupper". Nogle enkelte vil altid halte helt bagefter - og nogle kan også være deforme - og de bør aflives, da de alligevel aldrig vil blive veludviklede og sunde.

Sygdomsforebyggende foranstaltninger
Når ungerne er omkring to måneder, giver jeg dem normalt deres første saltkur. Kuren virker dels forebyggende og er med til at slå eventuelle parasitter ihjel. Den første saltkur er meget "forsigtig" med kun 10 milliliter
groft middelhavssalt (uden jod) salt pr. 80 liter vand, men ved ungernes tredje levemåned får de en normal, mild saltkur. Derudover får ungerne gennem hele deres opvækst vitaminer i flydende form på ugentlig basis.

Selvom alt er gået godt, kan det være svært at undgå at ungerne på et eller andet tidspunkt under opvæksten bliver syge. En af de største fejl nye discus-opdrættere laver er, at fejlmedicinere syge individer. Dels er det særdeles vigtigt at sikre, at syge fisk kommer i et karantæneakvarium inden medicinering, men endnu mere vigtigt er det at fastslå hvad fiskene fejler inden du medicinerer. Efter min mening er der ingen grund til at medicinere syge individer under fire måneder, da de dels ikke har et fuldt udviklet immunforsvar og dermed alligevel ikke kan respondere på medikamenterne og dels sandsynligvis alligevel ikke vil udvikle sig til at blive pæne individer.

Når det er sagt, er det med rettidig omhu faktisk ikke så svært at undgå sygdom og de absolut vigtigste parameter hertil er rent vand. Vil du opdrætte discus, kræver det vandskifte. Ikke hver tredje dag eller hver uge, men hver evig eneste dag! Den første uge umiddelbart efter æggenes klækning nedsættes de normale vandskift til kun 5% dagligt og herefter optrappes det igen med 5% pr. uge indtil du igen når de normale vandskift. Her er det naturligvis af afgørende betydning at vandets temperatur og pH-værdi er præcis den samme. Det kan du let opnå ved at have et mindre akvarium eller en beholder stående, som du udelukkende bruger til at "modne" vandet i.

Når børnene bliver store
På et tidspunkt skal dine små "børn" flyve fra reden. Selvom det måske kan være svært at sige farvel, skal det jo ske på et tidspunkt - og uanset om dine discus skal flytte ind i selskabsakvariet eller sælges, er der et par ting du bør tage hensyn til: Discus-unger under seks måneder er efter min mening slet ikke egnede til salg! De ender alt for let hos akvariehandlere eller akvarister, der ikke tager hensyn til deres endnu ikke fuldt udviklede immunforsvar og de har ikke skyggen af en chance for at udvikle sig rigtigt. Husk på, at discus først er helt udvoksede og bliver kønsmodne i en alder på omkring 1½ år..

Når alt dette er sagt, skal du ikke opdrætte discus for pengenes skyld. Prøv engang at se på strømregningen, vandregningen, prisen på foder og medicin og den tid, du har brugt på projektet. Det vil aldrig være nogen god forretning at opdrætte discus medmindre du kan producere tusindvis af unger om året. Akvaristikken er en hobby, og discus er for de rigtige nørder.

Go' fornøjelse!

Andre artikler: