Gam-Jensen.dk: Discus i Danmark
 symphysodon discus - en side om akvariets konge og mest sagnomspundne fisk

Besøg Tropefisk - alt til den kræsne akvarist...

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 genveje: Test af varmelegemer | Artikler | Vejledninger | Debatfora | Køb & salg | NYHEDSBREV
 Forsiden
- Om mig | Akvarier
- Kontaktinformation
- Gode links | Søg

 Forbrugertests
- Varmelegemer

 Artikler
- Indkøb
- Dyre discus
- Prydakvariet
- Trives dine discus
- Opdræt (1) | (2)
- Sygdom
- Centralfilter (1) | (2)
- Biologisk filtrering

- Optimal pH-værdi
- Fisk eller ferie?
- Når du flytter

 Vejledninger
- Gode råd
- Factsheet
- Foder og fodring
- Opskrifter
- Filtrering
- Vandværdier
- Mild varmekur
- Hård varmekur
- Saltkur

- Medicinering
- Journal
- Billig pH-sænker
- Leksikon (Q&A)

 Discus-galleri
- Databasen
- Still-billeder
- Videoklip


 Spørg bare løs
- Debatten
- Discusklubbens debat


 Min salgsliste
- Ønskelisten
NY
- Køb, salg og bytte


Biologisk filtrering: Derfor er den så vigtig
- af Søren Holm, redigeret af Kim Gam-Jensen

Formål
Formålet med biologisk filtrering, er at holde det vandet i vores akvarier frie for skadelige stoffer, så som ammoniak og nitrit. Dette er for at sikre, at de opståede organisk producerede affaldsprodukter, fra fisk, foder og planter, bliver destrueret på en sådan måde, at det bliver omdannet til harmløse uorganiske produkter.

De virksomme organismer i et biofilter er naturligvis bakterier. 
For disse, er de organiske affaldsstoffer sammen med ilt, den føde, der gør dem i stand til at leve. Af samme årsag kaldes biologisk filtrering også bakteriel rensning.

Miljø
Vi kender 2 typer af miljø, der ernærer og understøtter de bakterier, der tager sig af at nedbryde de organiske affaldsstoffer nemlig: Iltkrævende og ikke-iltkrævende miljøer. Vi akvarister bruger hovedsagligt kun det iltkrævende miljø, og det er derfor kun dette vi ser på i denne artikel.

Ikke-iltkrævende bakterier kan fortære organiske affaldsstoffer uden brug af ilt. Disse er de bakterier, som vi hovedsageligt finder i forskellige akvariers substrater.

Iltkrævende bakterier er bakterier, der nedbryder de organiske affaldsstoffer ved brug af opløst ilt i vandet. Så vidt vi ved, er disse de grundlæggende bakterier i biofilteret. Processen kaldes også iltkrævende mineralisation eller iltkrævende renselse. Det er dette vi nu skal se nærmere på.

Optimale arbejdsforhold for iltkrævende bakterier
*Temperatur på mellem 20-40 grader.
*Opløst ilt.
*PH-værdi mellem 6 og 8.
*Materiale for bakterievækst såsom organiske og uorganiske forbindelser indeholdende: Fosfor, Kulstof, Svovl, Kvælstof, Calcium, Natrium, såvel som spor-elementer som Kalium, Jern, Mangan, Kobber og andre.

Iltkrævende bakteriel renselse
Processen kan inddeles i flere forskellige processer: Oxidering og Nitrifikation. For en god ordens skyld, kan jeg alligevel lige nævne, at den ikke-iltkrævende proces kaldes for denitrifikation og består af følgende proces: Nitrat (NO3-) omdannes til nitrit (NO2-), som herefter omdannes til frit kvælstof (N), som vi kender det i atmosfæren. 

I oxideringen bruges iltede bakterier (Pseudomonas, Achromobacter med flere) og ilt. De organiske affaldsprodukter bliver fortæret og omdannet til simple uorganiske slutprodukter: Kuldioxid (CO2), vand (H2O) og ammonium (NH4+).

Ved Nitrifikation bruges nitrifikerede bakterier (Nitrosomonas og Nitrobacter) og ilt. Det fremkomne ammonium bliver omdannet til nitrit (NO2-) og senere til Nitrat (NO3-).

Nitrifikationen reagerer på følgende mådeEssensen for en god iltkrævende renselse er derfor en tilstrækkelig mængde ilt i vandet, da ilten vil blive opbrugt i flere processer. Det er derfor vigtigt, at akvariet tilføres ilt ved hjælp af planter, iltsten eller begge dele. Det er jo ikke kun filtret, der bruger ilten, -det gør dine fisk også.Procentmæssig mængde af ammoniak/ammonium ved forskellige PH-værdier.
(PH-værdien er i alle væsker udtrykket for, hvor mange H+ (Brintatomer) væsken indeholder).Processen for omdannelsen af ammonium til ammoniak sker efter følgende simple formel, der kan læses begge veje alt efter PH-værdien.

Konklusion
Tilstedeværelse af nitrat og udeblivelsen af ammoniak eller nitrit i det vand pumpen har filtreret, indikerer en total biologisk renselse. Dette betyder, at alle organiske affaldsprodukter er omdannet. Der er her tale om et "helt" eller et "modent" biologisk filter.

Andre artikler: